ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

giorgos  kafritsas
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΤΗΣ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

     Συνάδελφοι Γεωτεχνικοί,

       Σκοπός αυτής της διακήρυξης δεν είναι  μόνο η αυτονόητη  προσπάθεια, να σας πείσουμε να  επιλέξετε  την  κίνησή μας, στις  εκλογές του Απριλίου,
       Σκοπός αυτής της διακήρυξης είναι, να  αποτελέσει και ΜΕΤΑ τις εκλογές, ένα χρήσιμο εργαλείο  για το τι πρέπει να γίνει, ώστε το ΓΕΩΤΕΕ, να καταστεί ένας  αποτελεσματικός, λειτουργικός  και αξιόπιστος  φορέας - επιστημονικός σύμβουλος της Πολιτείας, ένας σύμβουλος- αρωγός  της Ελληνικής κοινωνίας για καλύτερο Περιβάλλον, για Βιώσιμη Γεωργία, για Ασφαλή Τρόφιμα.  Μα πάνω απ΄ όλα ένας ισχυρός  πόλος  έλξης και προστασίας των Γεωτεχνικών αυτής της χώρας.
       Σκοπός της  διακήρυξής μας  αυτής,  είναι η δημιουργία ενός φορέα με σκοπό την ανασυγκρότηση του ΓΕΩΤΕΕ, ώστε να πάψει πια να μας πληγώνει, να  πάψει πια να μας  απαξιώνει, να πάψει πια να  ταυτίζεται με την αδράνεια και την απουσία  

       Θέλουμε εξ αρχής να γίνει σαφές και κατανοητό, ότι όσα προτείνουμε παρακάτω, δεν είναι ούτε οι μοναδικές προτάσεις που μπορούν να υπάρξουν, ούτε ότι δεν επιδέχονται βελτιώσεις. Στόχος μας δεν είναι να  αναδείξουμε  ή να δημιουργήσουμε διαφωνίες,  με τις άλλες παρατάξεις που  θα συμμετέχουν στις εκλογές άλλα  να  βρούμε και τα κοινά μας σημεία, τους κοινούς μας στόχους, που θα μας επιτρέψουν – μετά τις εκλογές – να λειτουργήσουμε συλλογικά και αποτελεσματικά.
     
       Αντί της πόλωσης, προσκαλούμε τις παρατάξεις,  σε μια επιτέλους ποιοτική αντιπαράθεση κατά την προεκλογική περίοδο, η οποία να  αναδείξει μεν την διαφορετικότητα των απόψεων, αλλά παράλληλα να διατηρήσει τον σεβασμό προς  αυτήν, ώστε να επιτρέψει την  ζητούμενη σύγκληση και  επικοινωνία ΚΑΙ μετά τις εκλογές, χωρίς την οποία ΤΙΠΟΤΑ δεν πρόκειται να υλοποιηθεί.    

        Πολλές από τις παρακάτω προτάσεις, προϋποθέτουν  καταστατικές αλλαγές.  Όμως, θεωρούμε ότι το γεγονός αυτό ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να είναι λόγος  απόρριψης, αντίθετα, πρέπει είναι  λόγος κοινής  απαίτησης και συλλογικής προσπάθειας. Σε κάθε περίπτωση όμως,  όλες οι παρακάτω προτάσεις, για να υλοποιηθούν,  προϋποθέτουν   αποδοχή,  βούληση  και δουλειά.  

         Η  αποτυχία του ΓΕΩΤΕΕ να  επιβεβαιώσει τον σκοπό της ύπαρξής του,  η ανικανότητά του να  λειτουργήσει προς όφελος της κοινωνίας, η  αδυναμία του να προασπίσει τα συμφέροντα (επιστημονικά, επαγγελματικά και οικονομικά) των μελών του, η  ανυπαρξία του από  το γίγνεσθαι της Ελληνικής κοινωνίας,  έχουν την ρίζα τους στην ποιότητα των  ατόμων που οι συνδικαλιστικές παρατάξεις, διαχρονικά επιλέγουν για την στελέχωση του ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ. Τα κριτήρια επιλογής, δυστυχώς,  ήταν πάντοτε διαιρετικά και ξένα προς τις έννοιες της αξιοκρατίας, της διοικητικής ικανότητας και της καλλιέργειας της συναδελφικής αλληλεγγύης.  
        Είναι γεγονός, ότι  σε κάθε Γεωτεχνική συνδικαλιστική παράταξη, υπάρχουν ικανοί και αξιόλογοι Γεωτεχνικοί. Δυστυχώς όμως, αυτό ΠΟΤΕ (πλην ελάχιστων εξαιρέσεων) δεν  εκφράστηκε στα κατά καιρούς Δ.Σ του ΓΕΩΤΕΕ. Δεν γνωρίζουμε αν αυτό ήταν πολιτική επιλογή των κομματικών φορέων, προέκταση των οποίων είναι οι περισσότερες Γεωτεχνικές παρατάξεις  ή  άρνηση ή σύμπτωση. Είναι όμως ένα γεγονός που επιβεβαιώνεται από το αποτέλεσμα.
       Ο  υδροκεφαλισμός στην διοίκηση και λειτουργία του ΓΕΩΤΕΕ, στο πρόσωπο του προέδρου του, είναι ένας επί πλέον λόγος για την  υποβάθμιση της λειτουργίας του ΔΣ αλλά και των παραρτημάτων,  ένας επί πλέον λόγος για την ΜΗ ανάδειξη, αποθάρρυνση και απραγία των υπόλοιπων μελών του ΔΣ, ένας επί πλέον λόγος αναποτελεσματικής λειτουργίας  και ανεπάρκειας.  
       Η αδιαφάνεια και η παρελκυστική λειτουργία, η άγνοια περί τις εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η τεμπελιά και η έλλειψη προτάσεων πρέπει να μείνουν στο παρελθόν.  
       Η  αναπαραγωγή  της κατάστασης που  υπάρχει, σήμερα,  στο ΓΕΩΤΕΕ, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης , όπου η  αμφισβήτηση, η ισοπέδωση των επαγγελματικών  δικαιωμάτων και η καλπάζουσα ανεργία, έγιναν κανόνας και στόχος του πολιτικού και οικονομικού συστήματος, θα σημάνει τον οριστικό  επαγγελματικό και επιστημονικό μας αφανισμό. Σε μια περίοδο που η οικονομική, οικολογική και διατροφική κρίση,  θα απαιτούσε από τους γεωτεχνικούς όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως , να παίξουν πρωταρχικούς ρόλους.
   
            ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ   ΤΗΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ      
                        ΓΕΩΤΕΕ   ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

1. Θεσμοθέτηση  ενιαίου ψηφοδελτίου, χωρίς  κατηγοριοποίηση σε ειδικότητες (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Κτηνίατροι, Γεωλόγοι και Ιχθυολόγοι), ώστε να  μπορέσει να λειτουργήσει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ η απλή αναλογική.  Τα μέλη  του ΔΣ θα πρέπει να επιλέγονται με βάση  το ποσοστό ψήφων και όχι την επαγγελματική τους ιδιότητα.
2. Μεταφορά της έδρας του ΓΕΩΤΕΕ στην Αθήνα για λειτουργικούς λόγους παράλληλα με την ύπαρξη γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Το πρόβλημα αλλαγής έδρας των υπαλλήλων, μπορεί να επιλυθεί, χωρίς τη δημιουργία προβλήματος σε αυτούς, με την λειτουργία εξελιγμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης.    
3. Η θεσμοθέτηση της  λειτουργίας  του ΔΣ μέσω και τηλεδιάσκεψης, όχι μόνο θα μειώσει  το κόστος λειτουργίας του,  αλλά θα δώσει την δυνατότητα σε κάθε μέλος του ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ και αν βρίσκεται να συμμετέχει σε αυτό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, πλην ασθενείας, δεν θα μπορεί να υπάρξει ή να γίνει αποδεκτή η απουσία του οποιουδήποτε μέλους του ΔΣ από τις συνεδριάσεις του.
4. Πρόσβαση στις συνεδριάσεις  του ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ  για όλα τα μέλη του, ώστε να αποκτούν προσωπική άποψη για το τι συμβαίνει.  Αυτό είναι δυνατό να γίνει με την  ψηφιακή αποτύπωση  κάθε  συνεδρίασης και ανάρτησή της  στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤΕΕ.
5. Συμμετοχή όλων των εκπροσώπων (Πρόεδροι ή Γ. Γραμματείς) των  Γεωτεχνικών  φορέων  καθώς και των Παραρτημάτων του ΓΕΩΤΕΕ  (χωρίς δικαίωμα ψήφου, αλλά με δικαίωμα κατάθεσης προτάσεων) στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ.
6. Θεσμοθέτηση  της συμμετοχής στο ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ, των Γεωτεχνικών φορέων και των Παραρτημάτων του ΓΕΩΤΕΕ,  όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν.  Προτείνουμε, κανένα θέμα να μην εισάγεται για συζήτηση, αν  δεν  έχει περιληφθεί στην εισήγηση του θέματος αυτού,  η  γραπτή τοποθέτηση του ή των φορέων ή παρατημάτων τα οποία αφορά το σχετικό θέμα.  Επίσης  να θεωρείται άκυρη  η απόφαση  του ΔΣ,  αν αυτή  προσβληθεί από  οποιοδήποτε Γεωτεχνικό φορέα που αποκλείστηκε από την σχετική συζήτηση.
7. Πραγματική και ουσιαστική λειτουργία του  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προτείνουμε την επαναλειτουργία του με μορφή και  οργάνωση, ως εξής :  Σύνθεση :  3 μέλη από ΔΣ  και 1 από κάθε  παράρτημα, Σύνολο μελών 13.  Έδρα: Αθήνα. Συνεδριάσεις και μέσω τηλεδιάσκεψης.  Επικύρωση  αποφάσεων του ΣΣ από το ΔΣ, το πολύ σε 30 ημέρες με ευθύνη του Γ. Γραμματέα του ΔΣ.
8. Δημιουργία ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.  Θεωρούμε απόλυτα απαραίτητη την οργάνωση και λειτουργία ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΤΕΕ (βιβλιοθήκη, νομοθεσία, κανονισμοί, ενημέρωση για διαγωνισμούς, για εύρεση – ζήτηση εργασίας  ή συνεργασίας, κλπ).   Προτείνουμε η  οργάνωση και η λειτουργία της να ανατεθεί σε  3 μέλη του ΔΣ, ΜΕ ΣΑΦΕΣ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  και να στελεχωθεί με  μόνιμο προσωπικό (Γεωτεχνικούς με  σχετική εξειδίκευση).  Η χρηματοδότηση του έργου μπορεί να γίνει είτε από ίδιους πόρους είτε μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
9. Η προστασία και η προαγωγή  των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Γεωτεχνικών, αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση του ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ. Είναι ένας τομέας στον οποίο ΑΠΕΤΥΧΕ. Η   διαχρονική ανικανότητα των διοικήσεων του ΓΕΩΤΕΕ να στηρίξει  και να προάγει τα επαγγελματικά  δικαιώματα των μελών, είναι ένας   από τους λόγους  στους οποίους οφείλεται και η απαξίωσή του – κύρια από τους νέους συναδέλφους μας. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Προτείνουμε την  συγκρότηση  ανεξάρτητου  οργάνου που  θα  λειτουργεί  σε μόνιμη και  διαρκή βάση, με δικό του εσωτερικό κανονισμό και το οποίο θα συγκροτηθεί από  α)  από τον πρόεδρο και 2 μέλη του ΔΣ, 1 εκπρόσωπο από κάθε Γεωτεχνικό φορέα και  1 νομικό σύμβουλο  και β) από  3 (κατ αρχήν )  διοικητικούς υπαλλήλους.  Θα έχει έδρα στην Αθήνα.  Αντικείμενο εργασίας θα έχει την συλλογή καταγγελιών,  την επεξεργασία τους,  την λήψη των αναγκαίων μέτρων,  καθώς και την επεξεργασία  και προώθηση  αιτημάτων των μελών του ΓΕΩΤΕΕ.  
10. Συγκρότηση και λειτουργία – υπό την άμεση ευθύνη του Γ. Γραμματέα του ΓΕΩΤΕΕ -  γραφείου  Δημοσίων σχέσεων, στελεχωμένου με  τουλάχιστον 3  μόνιμους υπαλλήλους – δημοσιογράφους με σχετική εξειδίκευση – που σκοπό θα έχει την καθημερινή αποδελτίωση τύπου  και ΜΜΕ, την  προώθησή της για διάχυση της  ενημέρωσης, την   διασύνδεση του ΓΕΩΤΕΕ με όλα τα  Γεωτεχνικά φόρουμ και  ιστοσελίδες, την  δημιουργία  δίαυλων επικοινωνίας με  του φορείς αγροτών,  περιβαλλοντικούς φορείς, φορείς φοιτητών και φορείς άνεργων Γεωτεχνικών.  Τη  διοργάνωση εκδηλώσεων, τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις  άλλων  φορέων καθώς και τη  δημιουργία και συντήρηση  σχέσεων με  άτομα ή φορείς που δυνητικά μπορούν να  προωθήσουν τα γεωτεχνικά θέματα.
11. Συγκρότηση και λειτουργία  οργάνου για την απασχόληση και την προαγωγή της επιχειρηματικότητας των Γεωτεχνικών.   Σκοπός του οργάνου αυτού, θα είναι η  διασύνδεση των μελών του ΓΕΩΤΕΕ με τους φορείς που απασχολούν Γεωτεχνικούς (Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα), η ενημέρωση για τις επαγγελματικές ευκαιρίες  καθώς και για τα χρηματοδοτικά μέσα που υπάρχουν, η διασύνδεση της Γεωτεχνικής έρευνας που παράγεται στα Γεωτεχνικά Πανεπιστήμια και  Ερευνητικά Ιδρύματα  με την  αγορά, η  διοργάνωση  εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία  κλπ.  Προτείνουμε το όργανο αυτό να λειτουργεί, απ ευθείας  υπό τον πρόεδρο του ΔΣ,  με συμμετοχή  των Γεωτεχνικών φορέων, των Γεωτεχνικών Πανεπιστημίων και Σχολών και την Γεωτεχνική επιχειρηματική κοινότητα. Θα στελεχώνεται  δε από μόνιμο (μετακλητό ή μη)  προσωπικό του ΓΕΩΤΕΕ. Στις αρμοδιότητες του οργάνου αυτού θα συμπεριλαμβάνετε και η λειτουργία συστήματος e-learning ή και τηλεεκπαίδευσης με στόχο τη μείωση του κόστους συμμετοχής των μελών αλλά και τη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.
12. Η  επιμόρφωση των Γεωτεχνικών  αποτελεί αυτονόητο δικαίωμά τους και υποχρέωση του  ΓΕΩΤΕΕ.  Προτείνουμε την  συγκρότηση ξεχωριστού οργάνου,  με συμμετοχή  των  Γεωτεχνικών φορέων, των Γεωτεχνικών Πανεπιστημίων και Σχολών καθώς και των  Ερευνητικών Ιδρυμάτων.  Οι Γεωτεχνικοί φορείς θα πρέπει να  καθορίζουν  το  αντικείμενο και  την στόχευση των σεμιναρίων,  τα Γεωτεχνικά Πανεπιστήμια  και Σχολές θα αναλαμβάνουν την  υλοποίησή τους, ενώ το ΓΕΩΤΕΕ θα συντονίζει την όλη προσπάθεια. Η  χρηματοδότηση της προσπάθειας αυτής θα  γίνεται είτε ανταποδοτικά (δίδακτρα, χορηγίες κλπ) είτε  από  ίδιους πόρους του ΓΕΩΤΕΕ.
13. ΓΕΩΤΕΕ  και «Καλλικράτης».  Ο «Καλλικράτης»  δημιούργησε μια σειρά νέων δεδομένων σχετικά με τον ρόλο του  Γεωτεχνικού, στις τοπικές κοινωνίες. Θεωρούμε ότι για να μπορέσει ο Γεωτεχνικός, όχι απλά να ανταποκριθεί, αλλά να ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ στο νέο αυτό περιβάλλον, απαιτείται επαναπροσδιορισμός πολλών αντιλήψεων και απόψεων και κυρίως η ανάληψη από το ΓΕΩΤΕΕ και τα Γεωτεχνικά Πανεπιστήμια – σε συνεργασία πάντοτε με τους Γεωτεχνικούς κλαδικούς φορείς – πρωτοβουλιών. Πρωτοβουλίες, που θα αφορούν, όχι μόνο στην εμπέδωση του ρόλου που πρέπει να έχει ο Γεωτεχνικός, αλλά και στην προστασία από την υποβάθμιση του επιστημονικού μας αντικειμένου και ταυτόχρονα την ανάδειξη των  υπηρεσιών που μπορεί αυτός να παρέχει. Θεωρούμε ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να αναδειχθεί και συζητηθεί ΑΜΕΣΑ και σε βάθος, από την  νέα διοίκηση του ΓΕΩΤΕΕ.
14. Η  οικονομική  ενδυνάμωση, αυτοτέλεια και  η καλή οικονομική διαχείριση, θεωρούμε ότι είναι εκ των «ων ουκ άνευ»  προϋποθέσεων για την ύπαρξη του ΓΕΩΤΕΕ. Πρέπει αφ ενός να υπάρξει αύξηση των οικονομικών πόρων του ΓΕΩΤΕΕ και αφ ετέρου  εξοικονόμηση των  δαπανών.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι  η αύξηση των πόρων του ΓΕΩΤΕΕ μπορεί να προέλθει από α) μεταφορά στο ΓΕΩΤΕΕ της κράτησης 0,2% των έργων πρασίνου, που σήμερα αποδίδεται στο ΤΕΕ β) της θεσμοθέτησης κράτησης 0,2% , υπέρ ΓΕΩΤΕΕ, σε έργα  αμιγώς Γεωτεχνικού ενδιαφέροντος όπως η δακοκτονία,  τα δασοτεχνικά έργα, οι γεωτρήσεις κλπ γ) τακτοποίηση  των  ανεξόφλητων οφειλών των μελών του ΓΕΩΤΕΕ, με δόσεις με αντίστοιχη χορήγηση προσωρινής  ενημερότητας,  κλπ.  
Επίσης, μπορεί να υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση  πόρων π.χ. από τον περιορισμό των μετακινήσεων (οδοιπορικά και διαμονές)  των μελών του ΔΣ, των  υπαλλήλων κλπ, με  την  καθιέρωση της τηλεδιάσκεψης, από  την καλύτερη αξιοποίηση των αποθεματικών, από την αξιοποίηση της  λειτουργίας της τράπεζας πληροφοριών, κλπ.      
15. Οικονομική αυτοτέλεια των Παραρτημάτων του ΓΕΩΤΕΕ. Θεωρούμε ότι τα παραρτήματα του ΓΕΩΤΕΕ πρέπει να αποκτήσουν όχι μόνο λειτουργική αλλά και οικονομική αυτοτέλεια. Αυτή μπορεί να προέλθει π.χ. από την  παρακράτηση μέρους της συνδρομής των μελών του ΓΕΩΤΕΕ υπέρ  των Παραρτημάτων του .
16. Αποτελεσματικότητα λειτουργίας  των οργάνων και των επιτροπών του ΓΕΩΤΕΕ. Θεωρούμε ότι όλες οι επιτροπές εργασίας, θεματικές ή μη καθώς και όλα τα όργανα που θα  συγκροτηθούν,  θα πρέπει να έχουν την ευθύνη  της τήρησης χρονοδιαγραμμάτων στην ολοκλήρωση του έργου – αντικειμένου, που αναλάβουν. Η ευθύνη τους θα αρχίζει από την εισαγωγή του θέματος και θα ολοκληρώνεται με την δημοσίευση της τελικής απόφασης από το ΔΣ. Επίσης θα έχουν δικαίωμα στην προβολή και παρουσίαση της πρότασής τους ή της εργασίας τους – στην λήξη του χρονοδιαγράμματος -  ανεξάρτητα από το αν αυτή γίνει δεκτή από το ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ. Διαγραμματικά ο τρόπος λειτουργίας που προτείνουμε είναι :  εισαγωγή θέματος – σύνταξη χρονοδιαγράμματος υλοποίησης – λήξη χρονοδιαγράμματος – υποβολή πρότασης στο ΔΣ για έγκριση.  Εφ΄ όσον το ΔΣ σε π.χ. 1 μήνα δεν  προβεί στην έγκριση η απόρριψη της πρότασης τότε αυτή θα δημοσιοποιείται στα μέσα του ΓΕΩΤΕΕ– με ευθύνη της ομάδας εργασίας -  με την ένδειξη  ότι το ΔΣ δεν προέβει έγκαιρα στην λήψη της απόφασης.
17. Επικοινωνία και συνεργασία με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Επιμελητήρια και φορείς . Το ΓΕΩΤΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει επικοινωνία και συνεργασία με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Επιμελητήρια και φορείς με σκοπό τη μεταφορά και ενσωμάτωση της Διεθνούς εμπειρίας.  
18. Διαφάνεια στην εκπροσώπηση του ΓΕΩΤΕΕ. Η εκπροσώπηση του ΓΕΩΤΕΕ στους φορείς που είναι υποχρεωμένο να συμμετέχει θα πρέπει να προκύπτει μετά από δημόσια πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤΕΕ..
19. Σώμα εμπειρογνωμόνων. Απαιτείται το ΓΕΩΤΕΕ να δημιουργήσει σώμα εμπειρογνωμόνων σε όλα τα αντικείμενα του ενδιαφέροντος του με σκοπό την  συμμετοχή τους σε επιτροπές διαιτησίας η όπου αλλού απαιτηθεί.
20. Βελτίωση της εκλογικής διαδικασίας. θεωρούμε απαραίτητη και εφικτή την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις εκλογές του ΓΕΩΤΕΕ με σκοπό αφενός την εξασφάλιση του αδιάβλητου των εκλογών και αφετέρου  την αύξηση συμμετοχής σε αυτές.Συνάδελφοι,
Προφανώς αυτές δεν είναι οι μόνες προτάσεις που μπορούν να υπάρξουν. Προφανώς πολλές από τις προτάσεις αυτές μπορούν να βελτιωθούν.
Η  παράταξή μας είναι ανοιχτή  και έτοιμη να συζητήσει ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ  κάθε καλύτερη ή επί πλέον πρόταση.
Αυτό που δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε είναι αφορισμούς, δόγματα και  συζήτηση χωρίς επιχειρήματα.
 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ